LEVENSTESTAMENT WANNEER EN WAAROM? 

LEVENSTESTAMENT WANNEER EN WAAROM? 

Notarissen wijzen op juiste timing en voorkomen mogelijk misbruik We leven in een welvaartsmaatschappij waarin welzijn misschien wel het hoogste goed is. We worden steeds ouder. De vraag die zich hierbij opdringt is, of we op langere termijn ook grip houden op ons...